عایق سه راهی پیش ساخته

این محصول در دو نوع روکشدار و بدون روکش بر طبق سایزهای درخواستی تولید و ارائه می گردد.