عایق لوله ای معمولی

عایق های لوله ای kaiflex به صورت پیش ساخته با ساختار سلولی بسته در انواع سایزها و ضخامت ها به صورت کویلی و شاخه ای و به صورت خودچسبدار (Self Adhesive) قابل ارائه می باشند.

lolsade