خدمات ویژه

  •  ۱۵ سال گارانتی برای فضاهای باز و شرایط بد آب و هوایی جهت عایقهای روکشدار با روکشهای OUTDOOR

  •  ۱۵ سال گارانتی برای فضاهای بسته جهت عایقهای بدون روکش و با روکشهای INDOOR

  •  ۱۵ سال گارانتی چسبندگی بدون نقص جهت چسب عایقهای خودچسبدار (لوله ای و رولی)

  • ارائه نرم افزار محاسباتی بسیار دقیق ومحاسبه رایگان جهت تعیین ضخامت عایق با استانداردهای مهندسی

  • ارائه سرویس آموزش نصب رایگان و همچنین نظارت رایگان بر نصب در پروژه های بزرگ توسط مهندسین مجرب

  • ارائه ابزار و لباس نصب رایگان در کلیه پروژه ها جهت کمک به نصب صحیح و اصولی عایقها

  • ارائه کلیه اتصالات پیش ساخته با روکش و بدون روکش و بصورت چاکدار لبه چسبدار جهت سهولت و تمیزی نصب